Համապետական շաբաթօրյակ Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ։